MOTIVACIONI CIKLUS

Motivacioni ciklus sastoji se iz tri faze, koje se mogu videti na narednom grafičkom prikazu.

motivacioni-ciklus

Prva faza motivacionog ciklusa je nastajanje motiva, odnosno pokreću se aktivnosti zaposlenog ka ostvarenju određenog cilja.

U drugoj fazi te aktivnosti prozvode određeni učinak, a u trećoj se javlja zadovoljstvo radnika učinkom, pošto je logična posledica učinka određena nagrada.

Pretpostavlja se da zadovoljstvo radnika efektima sopstvenog rada, odnosno nagradom ponovo proizvodi motiv i tako zatvara krug, a motivacioni ciklus ponovo počinje. U savremenoj praksi, dolazi do modifikacija motivacionog ciklusa, pa je nova poslednja faza umesto zadovoljstva nezadovoljstvo.

Menadžeri, u nameri da što više iskoriste fizičke i psihološke karakteristike svojih zaposlenih, drže ih u stanju permanentne napetosti da mogu da urade više i bolje. Tako da radnik u drugoj fazi motivacionog ciklusa postigne određeni učinak, a ne dobije adekvatnu pohvalu. Ovakav vid motivisanja može imati loše posledice, ukoliko menadžer ne zna za meru, odnosno kada treba da prekine sa ovakvom motivacijom.

Ako se ovakav ciklus dugo ponavlja, može doći do potpunog gubljenja radne motivacije od strane radnika, apatije i trajnog nezadovoljstva. Najbolje je posle dva ciklusa negativne motivacije, već u sledećem ciklusu poslednju fazu zameniti zadovoljstvom, odnosno dati adekvatnu visoku nagradu za učinak. Na taj način, radnik će zaista poverovati
da može više i bolje.