Izrada biznis planova

Današnje poslovanje nezamislivo je bez finansijskih instrumenata kojima srpsko finansijsko trzište obiluje. Kako se snaći sa veoma strogim uslovima banaka i ostalih finansijskih institucija bez čijeg je posredovanja nemoguće postati uspešan preduzetnik? Mi pružamo usluge savetovanja na finansijskom trzištu kao i izradu svih oblika biznis planova koji će Vam pomoći u realizaciji investiconih poduhvata potrebnih za osiguranje kredita.

Neki od najbitnijih i najsloženijih parametara koji su potrebni za izradu biznis plana su:

- analiza tržišta (procena ponude i konkurencije, tržište prodaje ili pružanja usluga , tržište nabave i marketing)
- tehnički elementi ulaganja (opis tehničko-tehnološkog procesa, utrošak sirovina, materijala, energenata, tehnička struktura ulaganja i sl.)
- ekonomsko finansijska analiza (prihodi i troškovi robe, sirovine, repromaterijala i usluga, broj meseci rada u prvoj godini, troškove radne snage, koje je moguće isključiti iz analize ukoliko ne opterećuju poslovanje ili uključiti u istu ukoliko ga opterećuju)

Sadržaj biznis plana:

UVOD
Rezime investicionog programa
I – OSNOVNI PODACI O INVESTITORU
II – ORGANIZACIJA, DELATNOST PREDUZEĆA I IMOVINA PREDUZEĆA
III – ANALIZA TRŽIŠTA
3.1.    Proizvod
Tržište nabavke
3.2.    Tržište prodaje
3.3.    Preduzeće i konkurencija
IV – TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI DEO
4.1. Proizvodni kapaciteti
4.2. Proizvodni proces
Tehnički postupak proizvodnje drvene buradi
4.3. Ulaganja po investicionom programu
Struktura ulaganja
V – PLANIRANI OBIM PROIZVODNJE
VI – OBEZBEĐENJE RADNE SNAGE
VII – POTREBNA ULAGANJA
VIII – ANALIZA LOKACIJE I TEHNIČKI OPIS POGONA
ZA PROIZVODNJU I SKLADIŠTENJE DRVENE BURADI
IX – ZAŠTITA ČOVEKOVE OKOLINE I ZAŠTITA NA RADU
X – EKONOMSKO-FINANSIJSKI DEO
10.1. Ulaganja u osnovna sredstva
10.2. Izvori i uslovi finansiranja
10.3. Planiranje, obim proizvodnje
10.4. Obračun troškova sirovina i materijala
10.5. Obračun troškova radne snage
10.6. Obračun troškova amortizacije i ostatka vrednosti
10.7. Obračun troškova investicionog održavanja
10.8. Plan utroška energenata
10.9. Plan utroška energenata
Projekcija bilansa uspeha za novu investiciju
Ekonomski tok nove investicije
Finansijski tok nove investicije
Vreme povraćaja investicije
XI – STATIČKA OCENA EKONOMSKE EFIKASNOSTI PROJEKTA
11.1. Produktivnost projekta
11.2. Akumulativnost projekta
11.3. Ekonomičnost projekta
11.4. Kapitalna opremljenost radnog mesta
11.5. Dinamička ocena ekonomske efikasnosti
11.6. Interna stopa rentabilnosti projekta
XII – ZBIRNA OCENA
XIII – ZAKLJUČAK

Pošaljite nam Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili nas kontaktirajte putem kontakt formulara. U najkraćem mogućem roku mi ćemo Vas kontaktirati, napraviti uvodni razgovor u kojem ćemo snimiti Vaše potrebe za finansijskim sredstvima i nakon početnog upoznavanja izraditi za Vas ekonomske, financijske i tržišne analize potencijalnog investicijskog ulaganja. Imajte na umu da je investicioni plan temeljna okosnica svakog preduzetničkog poduhvata, jer tek detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg poduhvata, može se uvideti da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.
Ana Nikolić